Projects > In educational centres

In educational centres

Category: project

We tailor our projects to the needs and interests of each context, as well as to the objectives being pursued. The project “Art, Creativity and Coexistence. Inclusion and Diversity; is very flexible, and can be started with a diagnosis ( carried out by ARTransforma) that allows us to highlight priorities, customs, etc. and design an appropriate project. The projects can be of short duration, annual or ongoing.

Projects can be carried out in any educational, cultural or social centre (or with more than one of these) that wants to explore the arts (music, dance, or other arts, as well as various arts in a transversal way), diversity, inclusion and any theme that may arise, such as bullying, the right to love and be loved, respect for oneself and others, identity, etc.

 

A on?

* Escoles Bressol

* Escoles de primària i/o secundària, batxillerat, Instituts o Universitats

* Escoles d’Educació Especial

* Escoles de música (i/o d’altres expressions artístiques)

* Etc.

 

Què fem?

* Xerrades i tallers per a l’alumnat, per a sensibilitzar sobre l’accés a les arts per part de tothom, sobre l’aportació de totes les persones a la cultura, sobre inclusió, diversitat, bulling, respecte a un mateix i als altres. 

* Formacions i assessorament per a claustres de mestres, equips de professionals dels centres, etc. sobre accessibilitat universal, el poder de les arts, la transversalitat artística, la creativitat. 

* Xerrades i tallers per a famílies.

* Dissenyem, liderem i/o acompanyem projectes de curta durada, llarga durada o de continuïtat per a centres. Fem avaluacions de diagnòstic per a detectar mancances i objectius a treballar en l’àmbit de la creativitat, la inclusió i la participació.

 

Alguns exemples:

 

Amb la col·laboració de: