Projectes > Arts a l’abast de les persones diverses

Arts a l’abast de les persones diverses

Category: projecte

Sessions setmanals de música, dansa, teatre i arts plàstiques dissenyades específicament per a nadons, infants, joves i adults amb diversitat funcional, pluridiscapacitat o problemàtiques de salut mental.

Es fomenta el gaudi, la creativitat i l’interès en les diferents disciplines artístiques per mitjà d’activitats accessibles basades en els interessos i les necessitats de les persones que formen cada grup. Aprenentatges artístics i habilitats per la vida. Expressió, comunicació verbal i no-verbal, amb el cos, amb els sons i els instruments. Emocions, motivació, estimulació, curiositat, socialització, interacció i nous vincles.

El projecte ens ha demostrat, des de 2009, que aquestes activitats tenen una gran vàlua per a participants, famílies, voluntariat, artistes i altres professionals involucrats en el projecte. Per ARTransforma la paraula discapacitat sorgeix de la manca d’oportunitats i no pas de cap condició individual de la persona per a sumar en l’art i la cultura.

Formen part del projecte les sessions setmanals de música, dansa, teatre i arts plàstiques, les mostres pel públic, sessions amb famílies que els grups fan cada any, i altres projectes com l’exposició “Els sons visibles” que donen resposta i visibilitzen l’accés universal a l’art i la cultura.

GRUPS QUE AQUEST PROJECTE IMPULSA EL CURS 2022-2023

          · Música a l’abast

          · Dansa a l’abast

          · Teatre a l’abast

          · Arts plàstiques a l’abast

INSCRIPCIONS

 

Com a entitat (AFA, AMPA, CEE, CO, CET o similar).

De manera individual (en horaris extraescolars i extralaborals)
Pots escriure’ns un mail  a info@artransforma.org per demanar més informació.