Projectes > Arts a les llars

Arts a les llars

Category: projecte

Projecte educatiu, cultural, participatiu, creatiu, innovador, necessari, assistencial i artístic que aproxima el dret i els beneficis de la participació artística a aquelles persones que per diferents motius estan confinades en el seu habitatge, amb molt poc o cap contacte amb l’exterior, i amb poc o nul contacte de l’exterior amb elles, produïnt-se situacions indignes d’aïllament.

La soledat es defineix com l’absència de suport afectiu, quelcom que genera tristesa i és la font de molts problemes de salut mental, i que fa que les persones encara es ressentin de manera més profunda d’altres problemes que pateixen o accelerin els processos d’altres possibles malalties. Per causa de la crisi sanitaria viscuda aquest any, moltes persones grans són víctimes també de la pobresa i no poden cobrir ni les necessitats bàsiques.

S’ha pogut atendre 2 persones majors de 65 anys amb malalties degeneratives o situació de priva d’autonomia i desplaçament, 1 persona amb diversitat funcional intel.lectual i incapacitat total per a vincular-se a cap proposta via telemàtica, 1 persona amb problemàtiques de salut mental incapacitant. S’ha fet de manera setmanal, quinzenal o mensual amb sessions artistiques i creatives que promouen el desenvolupament integral (en l’àmbit emocional, social, psicològic, físic) i milloren la qualitat de vida de les persones destinatàries i al seu entorn.

Clica aquí per veure la noticia del Telenoticies (TV3).